Szkolenia

Jedną z misji firmy jest szerzenie wiedzy o wpływie spożywanej żywności na zdrowie człowieka oraz możliwościach jakie daje nowoczesna diagnostyka przy modelowaniu zaleceń diety przeciwzapalnej. Od wielu lat prowadzimy wieloetapowe szkolenia dla specjalistów branży medycznej z zakresu nadwrażliwości pokarmowej zależnej od IgG i współistniejących zjawisk. Podczas szkoleń przekazujemy aktualną wiedzę dotyczącą wykorzystania innowacyjnych narzędzi diagnostycznych przez nas oferowanych. Realizujemy regularne szkolenia w trybie otwartym oraz indywidualnie dla personelu placówek medycznych i uczelni. Dodatkowo kliniki oferujące naszą diagnostykę otrzymują wsparcie merytoryczne w postaci wykładów, webinarów i materiałów informacyjnych.

Terminy i zapisy na najbliższe szkolenia:

  • 7 grudnia 2019 r., Warszawa, Przywracanie równowagi neurohormonalnej żywieniem