Laboratorium Immunodiagnostyki

Laboratorium Immunodiagnostyki Cambridge Diagnostics specjalizuje się w diagnostyce nadwrażliwości pokarmowej typu III w oparciu o metodę ELISA. Ponadto jako jedyne w Polsce wykonuje badania nadwrażliwości pokarmowej innowacyjną i nowoczesną metodą mikromacierzy – FoodPrint®. W ofercie wykonywanych badań znajduje się również diagnostyka w kierunku drożdżaka Candida albicans (IgG, IgM). Laboratorium jest wpisane do ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (numer identyfikacyjny 3558).

Personel

W laboratorium pracują wykwalifikowani diagności laboratoryjni z kilkunastoletnim stażem w pracy laboratoryjnej. Pracownicy są zaangażowani w swoją pracę zawodową i zawsze kierują się zasadami etyki zawodowej.

Walidacja i wiarygodność badań

Walidacja metody analitycznej jest procesem, który ma na celu potwierdzenie wiarygodności metody analitycznej. Prawidłowo przeprowadzone procesy walidacyjne pozwalają określić czy otrzymany wynik jest wiarygodny. Zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej Laboratorium Immunodiagnostyki Cambridge Diagnostics stosuje szereg procesów walidacyjnych w celu zapewnienia wiarygodności wydawanych wyników badań.

Producent testów firma Omega Diagnostics Group PLC, która od wielu lat dostarcza odczynniki do laboratoriów na całym świecie posiada wdrożone systemy jakości ISO 13485 (System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych), a także System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami systemu ISO 9001. ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów. Walidacja pierwotna została wykonana przez producenta, wykazała ona że testy charakteryzują się wysoką czułością, swoistością i powtarzalnością wyników. Ponadto laboratorium prowadzi regularne kontrole wewnątrzlaboratoryjne sprawdzające poprawność sprzętu laboratoryjnego (pipet, płuczek, czytników), jak również uczestniczy dwa razy w roku w programie kontroli międzylaboratoryjnej dla oznaczenia specyficznych pokarmowo IgG. Jest to najważniejsza procedura walidacyjna, która zapewnia jakość i wiarygodność uzyskanych wyników.