Badania dysbioz i stanów zapalnych przewodu pokarmowego

Dysbiozy i przedłużające się stany zapalne w układzie pokarmowym mogą prowadzić do zaburzeń homeostazy, co ma istotny wpływ na kondycję całego organizmu. Powiązane są z zaburzeniami przepuszczalności bariery jelitowej (ang. leaky gut syndrome), które są uważane za jedną z możliwych przyczyn wzrostu występowania wielu chorób o charakterze przewlekłym m. in. chorób autoimmunologicznych i nadwrażliwości na pokarmy. Stan błony śluzowej jelita ma istotny wpływ na pojawienie się alergii i nietolerancji pokarmowej, dlatego badania oceniające funkcjonalność jelit to narzędzie uzupełniające, dające szerszy obraz twojego stanu zdrowia.


Badanie mikroflory GutFlora

Badanie dysbioz i stanów zapalnych przewodu pokarmowego GutFlora

Umożliwia ocenę składu mikroflory jelitowej i diagnostykę dysbioz układu pokarmowego. Badanie jest ilościową oceną głównych grup bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów znajdujących się w jelicie człowieka.

Cel badania: diagnostyka dysbioz układu pokarmowego

Co badamy: skład ilościowy kału pod kątem mikroorganizmów znajdujących się w jelicie

 • bakterie tlenowe
  Escherichia coli, Enterococcus sp., Enterobacter sp., Proteus sp., Pseudomonas sp., Serratia sp., Hafnia sp., Klebsiella sp., Providencia sp., Morganella morganii, Citrobacter sp.;
 • bakterie beztlenowe
  Bacterioides sp., Bifidiobacterium sp., Lactobacillus sp., Clostridium sp.;
 • grzyby
  Geotrichum candidum, Candida albicans, Candida sp., Pleśń

Materiał do badania: kał

Czas oczekiwania na wynik: 15 dni roboczych od momentu zarejestrowania próbki w laboratorium

Wynik  Przykładowe zalecenia  Jak wykonać badanie?  Zamów


Badanie mikroflory i stanów zapalnych GutFlora+

Ma na celu oprócz ilościowej oceny głównych grup bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów, ocenę wydajności procesu trawienia oraz markerów zapalnych.

Badanie dysbioz i stanów zapalnych przewodu pokarmowego GutFlora+

Badanie jest nieinwazyjne i może wskazać czy badana osoba jest narażona na rozwój nadwrażliwości pokarmowych (szczególnie IgG-zależnej), bądź czy w jelicie toczą się procesy zapalne. Badanie GutFlora+ to istotna diagnostyka w prewencji poważnych chorób.

Badanie mikroflory i stanów zapalnych GutFlora+ obejmuje następujące parametry

  • ocenę składu mikrobiologicznego kału (informacje przy badaniu GutFlora)
  • konsystencję i pH kału – które dają informację o przebiegu procesów trawiennych w przewodzie pokarmowym.
  • pozostałości trawienia tłuszczów, białek i cukrów – które kompleksowo pozwalają na ocenę procesów trawienia i wchłaniania na całym odcinku przewodu pokarmowego.
  • sekrecyjną immunoglobulinę A (sIgA) – której poziom jest związany z obecnością antygenów pochodzących z pokarmu, bakterii, grzybów i wirusów. Przeciwciało wydzielnicze sIgA pełni bardzo istotną rolę w odporności związanej z błonami śluzowymi, w tym błoną śluzową jelita, neutralizując antygeny obecne w przewodzie pokarmowym.
  • krew utajoną w kale – której dodatni wynik może wskazywać na krwawienie z przewodu pokarmowego i być sygnałem poważnych schorzeń.
  • elastazę trzustkową  której niskie stężenie może oznaczać nieprawidłowe funkcjonowanie trzustki, co ma wpływ na procesy trawienne. Oznaczenie stężenia elastazy trzustkowej jest bezpośrednim wskaźnikiem ilości wydzielanego przez trzustkę enzymu, który nie ulega trawieniu w przewodzie pokarmowym.
  • alfa-1-antytrypsynę – której stężenie gwałtownie wzrasta w wyniku reakcji zapalnej toczącej się np. w jelicie. Badanie w kale alfa-1-antytrypsyny, która nie jest trawiona przez enzymy jelitowe, wykazuje dobrą korelację z wynikami oznaczeń zespołu utraty białek uzyskanymi metodą izotopową.
 • kalprotektynę – która jest markerem chorób nowotworowych i zapalnych przewodu pokarmowego oraz wskaźnikiem różnicującym pacjentów z jelitem drażliwym (IBS, ang. Irritable Bowel Syndrome) i pacjentów z chorobami zapalnymi jelit (IBD, ang. Inflammatory Bowel Disease).

Cel badania: diagnostyka dysbioz układu pokarmowego i ocena funkcjonalności układu pokarmowego

Co badamy: skład ilościowy kału pod kątem mikroorganizmów znajdujących się w jelicie oraz parametry laboratoryjne oceniające funkcjonalność układu pokarmowego

 • bakterie tlenowe
  Escherichia coli, Enterococcus sp., Enterobacter sp., Proteus sp., Pseudomonas sp., Serratia sp., Hafnia sp., Klebsiella sp., Providencia sp., Morganella morganii, Citrobacter sp.;
 • bakterie beztlenowe
  Bacterioides sp., Bifidiobacterium sp., Lactobacillus sp., Clostridium sp.;
 • grzyby
  Geotrichum candidum, Candida albicans, Candida sp., Pleśń;
 • konsystencja i pH kału, pozostałości trawienia tłuszczów, białek i cukrów, obecność krwi utajonej, sekrecyjna immunoglobulina A (sIgA), elastaza trzustkowa, alfa-1-antytrypsyna, kalprotektyna.

Materiał do badania: kał

Czas oczekiwania na wynik: 22 dni robocze od momentu zarejestrowania próbki w laboratorium

Wynik  Przykładowe zalecenia  Jak wykonać badanie?  Zamów


Badanie pasożytów Parazyt

Badanie pasożytów Parazyt jest niezbędne do prawidłowego określenia przyczyn objawów związanych z inwazjami pasożytniczymi.

Badanie dysbioz i stanów zapalnych przewodu pokarmowego Parazyt

Pasożyty są często utożsamiane z krajami trzeciego świata i tropikalnym klimatem. Nic bardziej mylnego, w Polsce według statystyk inwazje pasożytnicze obejmują około 10% populacji. Do zarażenia pasożytami dochodzi najczęściej drogą pokarmową przez zanieczyszczoną wodę i żywność. Inwazje wywołane przez glistę ludzką, włosogłówkę ludzką oraz ogoniasta jelitowego należą do najbardziej powszechnych. Nierzadko inwazje pasożytnicze przebiegają subklinicznie, a osoba będąca nosicielem pasożyta latami może być nieświadoma swojego stanu.

Objawy inwazji pasożytniczych

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe jak np.: przewlekłe biegunki, zaparcia, gazy, wzdęcia, zgaga, bóle brzucha, mdłości i wymioty itp.,
 • zespół złego wchłaniania, objawiający się niedoborami np. żelaza, witamin z grupy B,
 • świąd odbytu,
 • dolegliwości ze strony układu nerwowego: bóle głowy i migreny, depresja, zaburzenia snu,
 • zmiany skórne jak np.: wysypka, rumień,
 • utrata masy ciała, niedożywienie.

Rozpoznanie inwazji pasożytniczych nie jest łatwe, gdyż w naszym jelicie mogą występować różne gatunki pasożytów oraz ich różne postacie rozwojowe (jaja, larwy, postać dorosła). Niejednokrotnie złożone cykle rozwojowe pasożytów oraz ich zdolność do efektywnego unikania układu odpornościowego gospodarza nie ułatwiają ich zalezienia w kale pacjenta. Z uwagi na to badania w kierunku inwazji pasożytniczych powinny być wykonywane przez laboratorium z wieloletnim doświadczenie w tej dziedzinie.

Laboratorium wykonujące badanie Parazyt ma wieloletnie doświadczenie w diagnostyce laboratoryjnej inwazji pasożytniczych. Badanie obejmuje specjalnie opracowany algorytm wykorzystujący różne dostępne metody analityczne w tym podwójny test antygenowy. Niezależnie od badań immunochemicznych każda próbka kału podlega badaniu mikroskopowemu. Badanie jest wykonywane z 3 próbek kału, z których jest przygotowuje się do analizy aż 24 osobne preparaty, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia pasożytów.

Cel badania: diagnostyka inwazji pasożytów

Co badamy: obecność jaj i dorosłych postaci pasożytów m. in.: Glisty ludzkiej (Ascaris lumbricoides), Włosogłówki ludzkiej (Trichiuris trichiura), Ogoniastka jelitowego (Giardia lamblia), Tasiemca uzbrojonego (Taenia solium), Tasiemca nieuzbrojonego (Taenia saginata), Węgorka jelitowego (Strongyloides stercoralis), Bruzdogłowca szerokiego (Diphyllobothrium latum), Motylicę wątrobową (Fasciola hepatica), Cryptosporidium sp.

Materiał do badania:  kał z 3 wypróżnień, materiał jest analizowany z 24 osobnych próbek co zwiększa prawdopodobieństwo wyniku prawdziwie dodatniego

Czas oczekiwania na wynik: 15 dni roboczych od momentu zarejestrowania próbki w laboratorium

UWAGA! W trakcie analizy preparatów kału diagnosta laboratoryjny może wykryć martwe owsiki bądź ich fragmenty, co zostanie odnotowane na wyniku badania. Jednak rekomendowaną metodą wykrywania owsicy jest badanie z bezpośrednich preparatów na szkiełkach podstawowych, którego nie obejmuje badanie Parazyt.

Wynik    Jak wykonać badanie?    Zamów


Badanie Zonulina

To badanie stężenia białka biorącego udział w regulacji przepuszczalności szczelin międzykomórkowych nabłonka jelita (enterocytów). Zmiany tego typu mogą zaburzać homeostazę immunologiczną w jelitach.

Badanie dysbioz i stanów zapalnych przewodu pokarmowego Zonulina

Czy twoja bariera jelitowa funkcjonuje prawidłowo? Teraz możesz to sprawdzić wykonując jedno proste badanie oceniające stężenie białka zonuliny w surowicy. Odkryte 15 latem temu białko – zonulina (Fasano et al., 2000), okazało się przełomowe w zrozumieniu mechanizmów powstawania niektórych chorób autoimmunologicznych. Podwyższone stężenie zonuliny obserwuje się u osób cierpiących na choroby takie jak celiakia, cukrzyca typu I, reumatoidalne zapalenie stawów czy stwardnienie rozsiane, sugerując tym samy na udział zonuliny w patomechanizmie tych schorzeń.

Cel badania: diagnostyka zespołu jelita przesiąkliwego

Co badamy: stężenie białka zonuliny

Materiał do badania: surowica

Czas oczekiwania na wynik: 15 dni roboczych od momentu zarejestrowania próbki w laboratorium

Wynik    Jak wykonać badanie?    Zamów


Badanie Candida

Określa odpowiedź naszej odporności organizmu na drożdżaka, czyli stężenie IgG i IgM przeciw antygenom Candida albicans we krwi.

Badanie dysbioz i stanów zapalnych przewodu pokarmowego Candida

Candida albicans należy do rodzaju drożdżaków, które w warunkach fizjologicznych bytują na powierzchni błon śluzowych (jamy ustnej, jelit, pochwy). Jednak w niekorzystnych warunkach spowodowanych głównie obniżeniem sprawności układu odpornościowego, bądź zaburzeniem mikrobioty jelitowej, C. albicans może ulegać nadmiernemu przerostowi, powodując chorobę nazywaną kandydozą.

Objawy kandydozy

Konsekwencją przerostu jest wytwarzanie przez drożdżaka toksyn, które mogą być przyczyną szeregu objawów. Kandydoza może manifestować się ze strony różnych narządów, a jej objawy mają mniej lub bardziej specyficzny charakter:

 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, jak biegunka, zaparcia, nudności, wzdęcia po jedzeniu,
 • Świąd odbytu,
 • Ustne lub pochwowe grzybice,
 • Pieczenie w ustach i biały język,
 • Zapalenie kątów ust (tzw. zajady),
 • Przewlekłe zmęczenie i depresja,
 • Problemy z koncentracją,
 • Wahania nastroju,
 • Bóle głowy i migreny,
 • Bóle stawów i mięśni,
 • Apetyt na słodycze,
 • Nietolerancja alkoholu.

Cel badania: serologiczna diagnostyka kandydozy

Co badamy: stężenie IgG i IgM przeciw antygenom Candida albicans we krwi, czyli odpowiedź organizmu na zakażenia C. albicans w różnych narządach, nie tylko w obrębie układu pokarmowego

Materiał do badań: krew żylna lub włośniczkowa pobrana z palca (300 µl)

Czas oczekiwania na wynik: badanie wykonywane jest pod koniec każdego miesiąca

Wynik    Jak wykonać badanie?    Zamów

« Badanie nietolerancji pokarmowej Badanie stresu oksydacyjnego »