Webinar z zaburzeń bariery jelitowej i mikrobioty, dostępny wkrótce

Webinar z zaburzeń bariery jelitowej i mikrobioty, dostępny wkrótce

0.00

Podczas wykładu zostanie podjęta tematyka badań mikrobioty jelitowej i markerów stanu zapalnego przewodu pokarmowego. Uczestnikom zostaną przybliżone następujące zagadnienia:

  • Interakcje mikrobioty jelitowej z organizmem człowieka
  • Rola mikrobioty jelitowej w patomechanizmie chorób przewlekłych
  • Wpływ żywienia na barierę jelitową i skład mikrobioty
  • Jak diagnozować zaburzenia mikrobioty jelitowej?
  • Markery funkcjonalności przewodu pokarmowego jako pomocne narzędzie w pracy z pacjentem
  • Jak dobrać dietoterapię i celowaną suplementację probiotyków, prebiotyków, polifenoli i innych substancji bioaktywnych?
  • Czy probiotyki są niezbędne w terapii? Jak wybrać odpowiedni probiotyk?

Szkolenie jest zaprojektowane dla specjalistów z dziedziny medycyny i żywienia, czyli lekarzy, dietetyków, żywieniowców oraz innych osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem diagnostyki w swoich praktykach. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Program szkolenia

9:00 – 15:00 1.  Co to jest bariera jelitowa i jakie pełni funkcje?

2.  Interakcje mikrobioty jelitowej z organizmem człowieka

3.  Rola mikrobioty jelitowej w patomechanizmie chorób przewlekłych

4.  Wpływ żywienia na barierę jelitową i skład mikrobioty

5.  Jak diagnozować zaburzenia mikrobioty jelitowej?

6.  Markery funkcjonalności przewodu pokarmowego jako pomocne narzędzie w pracy z pacjentem

7.  Czy probiotyki są niezbędne w terapii? Jak wybrać odpowiedni probiotyk?

8.  Schemat postępowania przy zaburzeniach bariery jelitowej i dysbiozach jelitowych

9.  Praktyczne opisy studiów przypadku

Prowadzący

dr n. med. Karolina Karabin

Z wykształcenia biolog ze specjalizacją mikrobiologia i diagnosta laboratoryjny z ponad 10-letnim stażem w pracy laboratoryjnej. Absolwentka Studium Medycyny Molekularnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Kierownik grantów naukowych realizowanych w Pracowni Diagnostyki Molekularnej przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej obroniła na I Wydziale Lekarskim WUM. Autorka wielu prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, biologii molekularnej i żywienia.

Na co dzień jako specjalista w zakresie diagnostyki laboratoryjnej prowadzi dział merytoryczny w Cambridge Diagnostics Polska oraz współpracuje z zespołem dietetyków w Poradni Dietetycznej CD. Ze specjalistami dzieli się praktyczną wiedzą na temat diagnostyki i dietoterapii chorób na konferencjach, szkoleniach oraz na łamach czasopism i portali internetowych. Szczególnie zainteresowana wpływem współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie.

Brak w magazynie