Szkolenie online z nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej, 30 stycznia 2021

Szkolenie online z nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej, 30 stycznia 2021

350.00

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się ze zjawiskiem nietolerancji pokarmowej, immunodiagnostyką i wskazówkami żywieniowymi w oparciu o wynik badania pokarmowo-specyficznych IgG.

Celem szkolenia jest zapoznanie z teoretyczną wiedzą z zakresu immunologii, patomechanizmem i objawami nietolerancji pokarmowej oraz obecnymi możliwościami diagnostycznymi i algorytmem postępowania żywieniowego.

Tematyka teoretycznej części szkolenia obejmuje podstawowe informacje o budowie i funkcjonowaniu układu odpornościowego, najnowszą wiedzę z zakresu nadwrażliwości pokarmowej ze szczególnym uwzględnieniem roli pokarmowo-specyficznych IgG oraz jej wielonarządowej manifestacji. Nietolerancja poakrmowa z udziałem IgG daje bardzo szerokie spektrum objawów i współistnieje z wieloma przewlekłymi chorobami.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z diagnostyką laboratoryjną i ambulatoryjną (test FoodDetective™) opartych na metodzie immunoenzymatycznej – ELISA. W celu zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu dietoterapii nietolerancji pokarmowej zostanie przedstawiony algorytm postępowania żywieniowego w oparciu o wynik badania oraz jego efekty na podstawie studium przypadku.

Szkolenie jest zaprojektowane dla specjalistów z dziedziny medycyny i żywienia, czyli lekarzy, dietetyków, doradców żywieniowych oraz innych osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem testów diagnostycznych w swoich praktykach.

Miejsce szkolenia

Wydarzenie online

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy

  • uczestnictwo w wykładzie online
  • wydrukowaną prezentację
  • badanie FoodDetective
  • certyfikat uczestnictwa (wysłany po odbyciu szkolenia)
 

Program szkolenia

9:30 – 9:40 Powitanie
9:40 – 11:00 Zagadnienie i diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej – część I teoretyczna
− Wprowadzenie – budowa i rola układu odpornościowego
− Terminologia i klasyfikacja nadwrażliwości pokarmowych
− Patomechanizm nadwrażliwości pokarmowej typu III
− Objawy nadwrażliwości pokarmowej
11:00 – 11:15 Przerwa
11:15 – 12:45 Zagadnienie i diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej – część II teoretyczna
− Przyczyny nadwrażliwości pokarmowej
− Kliniczna ocena diety eliminacyjnej
− Diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej typu III
12:45 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:30 Dieta eliminacyjna jako element dietoterapii – część praktyczna
− Procedura wykonania badania FoodDetective™
− Interpretacja wyników badań nadwrażliwości pokarmowej typu III
− Zasady diety eliminacyjnej
− Efekty indywidualizacji żywienia

Prowadzący

dr n. med. Karolina Karabin – z wykształcenia biolog ze specjalizacją mikrobiologia i diagnosta laboratoryjny z ponad 10-letnim stażem w pracy laboratoryjnej. Absolwentka Studium Medycyny Molekularnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Kierownik grantów naukowych realizowanych w Pracowni Diagnostyki Molekularnej przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej obroniła na I Wydziale Lekarskim WUM. Autorka wielu prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, biologii molekularnej i żywienia.

Ze specjalistami dzieli się praktyczną wiedzą na temat diagnostyki i dietoterapii chorób na konferencjach, szkoleniach oraz na łamach czasopism i portali internetowych. Szczególnie zainteresowana wpływem współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie.

mgr Agnieszka Łempicka – ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku Dietetyka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Jej praca magisterska dotyczyła wpływu diety DASH na nadciśnienie i inne zaburzenia lipidowe. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami masy ciała, o dużej aktywności fizycznej, z różnymi chorobami. Autorka artykułów o tematyce żywieniowej i lifestylowej, uczestniczka licznych szkoleń i konferencji naukowych. Dietetyk w Poradni Dietetycznej Cambridge Diagnostics specjalizujący się w dietach eliminacyjnych.