Szkolenie online "Immunodiagnostyka nadwrażliwości pokarmowej i praktycznie zastosowanie testów diagnostycznych" - 11.12.2021

Szkolenie online „Immunodiagnostyka nadwrażliwości pokarmowej i praktycznie zastosowanie testów diagnostycznych” – 11.12.2021

350.00

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się ze zjawiskiem nietolerancji pokarmowej, immunodiagnostyką i wskazówkami żywieniowymi w oparciu o wynik badania pokarmowo-specyficznych IgG.

Celem szkolenia jest zapoznanie z teoretyczną wiedzą z zakresu immunologii, patomechanizmem i objawami nietolerancji pokarmowej oraz obecnymi możliwościami diagnostycznymi i algorytmem postępowania żywieniowego.

Tematyka teoretycznej części szkolenia obejmuje podstawowe informacje o budowie i funkcjonowaniu układu odpornościowego, najnowszą wiedzę z zakresu nadwrażliwości pokarmowej ze szczególnym uwzględnieniem roli pokarmowo-specyficznych IgG oraz jej wielonarządowej manifestacji. Nadwrażliwość pokarmowa z udziałem IgG daje bardzo szerokie spektrum objawów, w niektórych przypadkach prowadząc do poważnych schorzeń.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z diagnostyką laboratoryjną i ambulatoryjną (test FoodDetective™ – ang. Point of Care) opartych na metodzie immunoenzymatycznej – ELISA. W celu zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu dietoterapii nietolerancji pokarmowej zostanie przedstawiony algorytm postępowania żywieniowego w oparciu o wynik badania oraz jego efekty na podstawie studium przypadku.

Szkolenie jest zaprojektowane dla specjalistów z dziedziny medycyny i żywienia, czyli lekarzy, dietetyków, żywieniowców oraz innych osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem testów diagnostycznych w swoich praktykach. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Miejsce i data szkolenia

Online – 11.12.2021

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy

  • uczestnictwo w wykładzie
  • wydrukowaną prezentację
  • badanie FoodDetective
  • dodatkowa pipeta, 2 x lancet
  • certyfikat uczestnictwa (wysłany po uczestnictwie w szkoleniu)

Program szkolenia

9:00-10:30 – Zagadnienie i diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej – część teoretyczna cz. I
o Wprowadzenie – budowa i rola układu odpornościowego
o Terminologia i klasyfikacja nadwrażliwości pokarmowych
o Patomechanizm nadwrażliwości pokarmowej typu III
o Objawy nadwrażliwości pokarmowej

10:30-10:45 – Przerwa

10:45-12:15 – Zagadnienie i diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej – część teoretyczna cz. II
o Przyczyny nadwrażliwości pokarmowej
o Kliniczna ocena diety eliminacyjnej
o Diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej typu III

12:15-12:30 – Przerwa

12:30-15:00 – Dieta eliminacyjna jako element dietoterapii – część praktyczna
o Procedura wykonania badania FoodDetective™
o Interpretacja wyników badań nadwrażliwości pokarmowej typu III
o Zasady diety eliminacyjnej
o Efekty indywidualizacji żywienia

Prowadzący

dr n. med. Karolina Karabin

Z wykształcenia biolog ze specjalizacją mikrobiologia i diagnosta laboratoryjny z ponad 10-letnim stażem w pracy laboratoryjnej. Absolwentka Studium Medycyny Molekularnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Kierownik grantów naukowych realizowanych w Pracowni Diagnostyki Molekularnej przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej obroniła na I Wydziale Lekarskim WUM. Autorka wielu prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, biologii molekularnej i żywienia. Ze specjalistami dzieli się praktyczną wiedzą na temat diagnostyki i dietoterapii chorób na konferencjach, szkoleniach oraz na łamach czasopism i portali internetowych. Szczególnie zainteresowana wpływem współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie.

 

mgr Agnieszka Łempicka

Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku Dietetyka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Jej praca magisterska dotyczyła wpływu diety DASH na nadciśnienie i inne zaburzenia lipidowe. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami masy ciała, o dużej aktywności fizycznej, z różnymi chorobami. Autorka artykułów o tematyce żywieniowej i lifestylowej, uczestniczka licznych szkoleń i konferencji naukowych. Dietetyk w Poradni Dietetycznej Cambridge Diagnostics specjalizujący się w dietach eliminacyjnych.

 

Uwaga – zapisy na szkolenie obowiązują do 7 grudnia