Badania mikrobioty jelitowej i markerów stanu zapalnego

badanie-funkcjonalnosci-przewodu-pokarmowego

Badania oceniające stan funkcjonalności przewodu pokarmowego oraz mikroflory jelitowej są niezbędnym narzędziem do prowadzenia kompleksowej i skutecznej terapii wielu schorzeń. Zarówno dysbiozy, jak i stany zapalne w obrębie jelit są powiązane z zaburzeniami przepuszczalności bariery jelitowej (ang. leaky gut syndrome). Obecnie zjawisko to jest uważane za jedną z możliwych przyczyn wzrostu występowania wielu chorób o charakterze przewlekłym m. in. chorób autoimmunologicznych i nadwrażliwości na pokarmy.

Dysbiozy i przedłużające się stany zapalne w układzie pokarmowym mogą prowadzić do zaburzeń homeostazy, co może mieć istotny wpływ na kondycję całego organizmu. Dlatego badania oceniające funkcjonalność jelit w rutynowej diagnostyce to kolejne niezbędne narzędzie do oceny stanu zdrowia pacjenta, pomocne w dobieraniu efektywnej terapii.