Program

Program szkolenia

9:30 – 9:45 Powitanie
9:45 – 11:15 Zagadnienie i diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej – część I teoretyczna
− Wprowadzenie – budowa i rola układu odpornościowego
− Terminologia i klasyfikacja nadwrażliwości pokarmowych
− Patomechanizm nadwrażliwości pokarmowej typu III
− Objawy nadwrażliwości pokarmowej
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:10 Zagadnienie i diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej – część II teoretyczna
− Przyczyny nadwrażliwości pokarmowej
− Kliniczna ocena diety eliminacyjnej
− Zasada oznaczenia IgG1-4 metodą ELISA
− Diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej typu III
13:10 – 13:30 Prezentacja produktów Cambridge Diagnostics
13:30 – 14:00 Przerwa na lunch
14:00 – 16:30 Dieta eliminacyjna jako element dietoterapii – część praktyczna
− Procedura wykonania badania FoodDetective™
− Interpretacja wyników badań nadwrażliwości pokarmowej typu III
− Zasady diety eliminacyjnej
− Efekty indywidualizacji żywienia
Zakończenie Rozdanie certyfikatów uczestnictwa