Szkolenia z zakresu „Immunodiagnostyka nadwrażliwości pokarmowej i praktyczne zastosowanie testów diagnostycznych”

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się ze zjawiskiem nietolerancji pokarmowej, immunodiagnostyką i wskazówkami żywieniowymi w oparciu o wynik badania pokarmowo-specyficznych IgG.

Celem szkolenia jest zapoznanie z teoretyczną wiedzą z zakresu immunologii, patomechanizmem i objawami nietolerancji pokarmowej oraz obecnymi możliwościami diagnostycznymi i algorytmem postępowania żywieniowego.

Tematyka teoretycznej części szkolenia obejmuje podstawowe informacje o budowie i funkcjonowaniu układu odpornościowego, najnowszą wiedzę z zakresu nadwrażliwości pokarmowej ze szczególnym uwzględnieniem roli pokarmowo-specyficznych IgG oraz jej wielonarządowej manifestacji. Nadwrażliwość pokarmowa z udziałem IgG daje bardzo szerokie spektrum objawów, w niektórych przypadkach prowadząc do poważnych schorzeń.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z diagnostyką laboratoryjną i ambulatoryjną (test FoodDetective™ – ang. Point of Care) opartych na metodzie immunoenzymatycznej – ELISA. W celu zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu dietoterapii nietolerancji pokarmowej zostanie przedstawiony algorytm postępowania żywieniowego w oparciu o wynik badania oraz jego efekty na podstawie studium przypadku.

Szkolenie jest zaprojektowane dla specjalistów z dziedziny medycyny i żywienia, czyli lekarzy, dietetyków, żywieniowców oraz innych osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem testów diagnostycznych w swoich praktykach. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Termin szkolenia:

23 listopada 2019 r.

Miejsce szkolenia:

Sala Wykładowa Cambridge Diagnostics, ul. Górnośląska 4A

Opłaty:

 • 280,00 zł (brutto)

Płatności należy dokonać w trakcie procesu rejestracji poprzez przelew bankowy. Dane do przelewu znajdują się zakładce PŁATNOŚĆ. 

Prosimy o rejestrację i dokonanie płatności do dnia 15 listopada 2019 r. Ilość miejsc jest ograniczona.

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy:

  • Udział w sesji wykładowej
  • Udział w sesji praktycznej
  • Badanie ambulatoryjne FoodDetective™
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Przerwy kawowe