Prowadzące

Prowadzące

dr n. med. Karolina Karabin

Z wykształcenia biolog ze specjalizacją mikrobiologia i diagnosta laboratoryjny z ponad 10-letnim stażem w pracy laboratoryjnej. Absolwentka Studium Medycyny Molekularnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Kierownik grantów naukowych realizowanych w Pracowni Diagnostyki Molekularnej przy Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej obroniła na I Wydziale Lekarskim WUM. Autorka wielu prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, biologii molekularnej i żywienia.

Na co dzień jako specjalista w zakresie diagnostyki laboratoryjnej prowadzi dział merytoryczny w Cambridge Diagnostics Polska oraz współpracuje z zespołem dietetyków w Poradni Dietetycznej CD. Ze specjalistami dzieli się praktyczną wiedzą na temat diagnostyki i dietoterapii chorób na konferencjach, szkoleniach oraz na łamach czasopism i portali internetowych. Szczególnie zainteresowana wpływem współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie.

mgr Paulina Majkutewicz

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Dietetyka i studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie na kierunku Psychodietetyka. Dietetyk kliniczny stale pogłębiający wiedzę na szkoleniach i konferencjach specjalistycznych. Współautor artykułu naukowego „Leczenie żywieniowe depresji” (kwartalnik „Family Medicine & Primary Care Review”). Prelegent w projektach społecznych dot. zdrowia i żywienia oraz konferencjach (m.in. Trends in Dietetics) i spotkaniach wykładowo-szkoleniowych.