Program

Program

9:00 – 15:00
  • Co to jest bariera jelitowa i jakie pełni funkcje?
  • Interakcje mikrobioty jelitowej z organizmem człowieka
  • Rola mikrobioty jelitowej w patomechanizmie chorób przewlekłych
  • Wpływ żywienia na barierę jelitową i skład mikrobioty
  • Jak diagnozować zaburzenia mikrobioty jelitowej?
  • Markery funkcjonalności przewodu pokarmowego jako pomocne narzędzie w pracy z pacjentem
  • Czy probiotyki są niezbędne w terapii? Jak wybrać odpowiedni probiotyk?
  • Schemat postepowania przy zaburzeniach bariery jelitowej i dysbiozach jelitowych
  • Praktyczne opisy studiów przypadku