Nadwrażliwość pokarmowa typu III

Czym jest nadwrażliwość pokarmowa

 

Czym jest nadwrażliwość pokarmowa

Nadwrażliwość pokarmowa typu III, inaczej „nietolerancja pokarmowa”, jest reakcją obronną organizmu na spożywany pokarm. Ze względu na złożony mechanizm immunologiczny objawy nadwrażliwości są oddalone w czasie. Objawy pojawiające się w mechanizmie opóźnionym aż w 70% przypadków mają charakter wielonarządowy. Wielopostaciowość objawów (patrz rysunek) i ich przewlekłość, a w wielu przypadkach uznanie ich za stały, normalny element swojego życia powoduje, że nawet przez wiele lat pacjent może bezskutecznie poszukiwać przyczyn swoich objawów. Z badań wynika, że przewlekłe dolegliwości trwające od kilku lub nawet kilkunastu lat uległy znacznej poprawie po eliminacji produktów wykazujących podwyższony poziom pokarmowo-specyficznych IgG, diagnozowanych w nadwrażliwości pokarmowej typu III.

Nadwrażliwość pokarmowa typu III

Nadwrażliwość pokarmowa typu III i jej objawy

Objawy są bardzo różnorodne i niespecyficzne, co wynika z mechanizmu reakcji pokarmowo-specyficznych IgG. Dolegliwości mogą dotyczyć różnych układów jednocześnie.

Nadwrażliwość pokarmowa i jej objawy

Jak pokarmy mogą inicjować przewlekły stan zapalny?

Reakcje odpornościowe z udziałem IgG mediowane przez pokarmy są złożone. Oznacza to, że objawiają się w ciągu kilku godzin lub dni po ekspozycji na nietolerowany pokarm. Nieustanne spożywanie pokarmów, na które występuje nadwrażliwość, prowadzi do przejścia stanu zapalnego w fazę przewlekłą.

Nadwrażliwość pokarmowa a nieszczelne jelita

Przyczyny nadwrażliwości pokarmowej typu III

Jako główną przyczynę nadwrażliwości pokarmowej typu III wymienia się nieszczelność bariery jelitowej, czyli fizjologicznej struktury pełniącej ważną rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu.

Jak diagnozować nadwrażliwość pokarmową?

Obecnie jedyną metodą diagnostyczną „nietolerancji pokarmowej” jest wykonanie testu laboratoryjnego lub ambulatoryjnego w kierunku specyficznych pokarmowo IgG. (czytaj więcej: Diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej typu III). Na podstawie uzyskanego wyniku badania można ustalić przeciwzapalną dietę eliminacyjną. Polega ona na wykluczeniu z żywienia reaktywnych produktów na pewien okres czasu.

Dieta eliminacyjna a choroby przewlekłe

Eliminacja nietolerowanych pokarmów w oparciu o wynik badania specyficznych pokarmowo IgG jest indywidualizacją zaleceń diety przeciwzapalnej. Jest to ważny element wspomagający organizm w procesie terapeutycznym, celujący w przyczynę dolegliwości. Prawidłowo przeprowadzona dieta eliminacyjna prowadzi do uszczelnienia bariery jelitowej. Wycisza reakcje immunologiczne, redukuje symptomy nietolerancji i poprawia ogólne samopoczucie. Przyczynia się do usunięcia źródła przewlekłego stanu zapalnego. Badania kliniczne z kontrolowanymi warunkami wykazały, że dieta eliminacyjna w oparciu o specyficzne pokarmowo IgG zmniejsza częstotliwość i nasilenie objawów w  schorzeniach przewlekłych jak migreny (Literatura).

 

[sb_sibling_prev][/sb_sibling_prev]

[sb_sibling_next][/sb_sibling_next]

[section background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]


Nadwrażliwość pokarmowa typu III – diagnostyka

Laboratorium Immunodiagnostyki

Narzędzia do pracy z pacjentem

Przypadki pacjentów

[/section]