Aliant – porównanie wersji

 • Wybierz dla siebie najlepszą wersję programu ALIANT

 • Wbudowana baza Aliant
 • Baza własna
 • Baza producentów żywności
 • Amerykańska baza produktów USDA (bezpłatna)
 • Brytyjska baza produktów UK (bezpłatna
 • Szwajcarska baza produktów (bezpłatna)
 • Norweska baza produktów (bezpłatna)
 • Francuska baza produktów (bezpłatna)
 • Niemiecka baza produktów BLS (płatna)
 • Automatyczne oznaczenie produktów i potraw wysoko, średnio i nisko glikemicznych (baza Aliant)
 • Automatyczne oznaczenie produktów i potraw uczulających i nielubianych (baza Aliant)
 • Możliwość wyłączenia produktów: glutenowych, mlecznych, jajecznych, nietolerowanych i nielubianych przez pacjenta (baza Aliant)
 • Oznaczenie użytych potraw – w bieżącej diecie oraz w ‘starych dietach’
 • Przyjazne dla pacjentów jednostki miar domowych do wybranych produktów
 • Dodawanie własnych produktów i potraw
 • Eksport / import własnych produktów i potraw
 • Możliwość dodania własnych kategorii produktów i potraw
 • Panel do kontroli realizacji diety (% realizacji, ile użyto, ile brakuje / ile za dużo)
 • Przejrzyste oznaczanie składników diety, które zostały przekroczone lub których jest za mało w porównaniu do zapotrzebowania
 • Raporty stopnia realizacji diety (łącznie 111 pozycji na raporcie) z możliwością skopiowania wyników obliczeń do excel
 • Centrum Wymiany Potraw (CWP) – dostęp do potraw umieszczanych przez użytkowników Alianta
 • System podpowiedzi 'Dobierz produkt', ‘Dobierz potrawę’, 'Produkty bogate w…', ‘Potrawy bogate w …’, wyszukiwarki potraw (lokalna oraz Centrum Wymiany Potraw)
 • Realizacja diety aż na 30 dni
 • Jadłospis do 10 posiłków
 • Możliwość ustalenia stałej lub zmiennej liczby posiłków
 • Wyszukiwarka diet
 • Kalkulator wysiłku fizycznego
 • Graficzne wskaźniki monitorowania postępu w diecie (zapotrzebowanie na energię, GI (ang. Glycemic Index) i GL (ang. Glycemic Load), struktura tłuszczów oraz węglowodanów, WW/WBT, n-3/n-6, źródło białka, sól)
 • Możliwość przeliczania ułożonych jadłospisów w celu stworzenia nowej diety z innym zapotrzebowaniem kalorycznym
 • Wybór sposobu obliczania jadłospisu z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia strat
 • Dla pacjenta, dla którego układamy kolejną dietę – oznaczenie użytych potraw we wcześniejszych dietach
 • Szybka edycja potrawy w posiłku
 • Zamiana produktów (w tym nielubianych i nietolerowanych) na inne w posiłku lub całej diecie
 • Zamiana dni diety oraz posiłków między sobą
 • Obliczenia energii z uwzględnieniem błonnik
 • Automatyczne wyliczenie zapotrzebowania na energię oraz składniki odżywcze wg norm z możliwością edycji danych
 • Obliczenia zapotrzebowania energetycznego na każdy dzień diety z uwzględnieniem indywidualnego planu treningowego
 • Automatyczne obliczenia BMI, WHR, WHtR, należnej masy ciała
 • Obliczenie redukcji zapotrzebowania energetycznego dla pacjenta z nadwagą i otyłością
 • Możliwość zapisu schorzeń pacjenta, nietolerancji pokarmowych, produktów nielubianych, przebiegu terapii oraz wyników badań
 • Historia wizyt
 • Plan treningowy
 • Lista zrealizowanych diet z możliwością oznaczenia potraw użytych w ‘starych’ dietach
 • Zapamiętywanie ustawień pacjenta (dni, posiłki, składniki, rozkład energii)
 • Eksport / import pacjenta
 • Profesjonalne szablony wydruku diety (.pdf lub .html)
 • Wysyłka diety oraz listy zakupów mailem bezpośrednio z programu
 • Plan tygodniowy diety
 • Możliwość personalizacji (własne logo, dane Poradni, kolor akcentu dopasowany do logo)
 • Grupowanie posiłków po dniach lub posiłkach
 • Konfigurowalna lista zakupów (częstotliwość, liczba osób)
 • Możliwość zaokrąglania masy produktów (dieta i lista zakupów)
 • Możliwość wymiany produktami, potrawami i dietami między dietetykami
 • Możliwość korzystania z programu offline (bez dostępu do internetu)
 • Automatyczne sprawdzanie pisowni
 • Kopia bazy danych (lokalnie, przenośne urządzenia usb, chmura)
 • Odtworzenie bieżącej pracy w przypadku awarii (funkcja Auto save)
 • Funkcja cofnij, która pozwala na cofnięcie wprowadzonej zmiany podczas układania diety
 • Szyfrowanie danych pacjentów w bazie danych
 • Uwierzytelnienie z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła przy dostępie do zbioru danych
 • Uwierzytelnienie z wykorzystaniem klucza licencyjnego usb przy dostępie do zbioru danych
 • Możliwość założenie konta administratora oraz kont użytkowników
 • Zróżnicowanie uprawnień dostępowych użytkowników
 • Rejestracja czynności użytkowników
 • Możliwość wydruku lub zapisu kopii danych pacjentów
 • Anonimizacja diet w przypadku usunięcia danych pacjentów
 • Szyfrowanie danych pacjentów w dietach
 • Automatyczne wylogowanie z systemu

Program ALIANT w wersji EDUKACYJNEJ jest dedykowany dla studentów oraz uczelni wyższych lub innych placówek dydaktycznych w celach związanych z nauczaniem dietetyki. Oprogramowanie może być użytkowane wyłącznie przez studentów, osoby kształcące się w danej placówce dydaktycznej i kadrę naukową wyłącznie w celach związanych z nauczaniem dietetyki.

UWAGA: Do zamówienia programu w wersji edukacyjnej przez studentów wymagany jest skan ważnej legitymacji studenckiej.