Zagrożenia ze strony spożywanych pokarmów nigdy wcześniej nie budziły tyle kontrowersji. Jednak dotychczas nie mieliśmy tak zaawansowanej wiedzy i specjalistycznej diagnostyki do badania ich wpływu na zdrowie. W obliczu wzrastającej zapadalności na choroby o podłożu zapalnym, immunologicznym szczególne znaczenie ma nowoczesna diagnostyka “uchwycająca” zmiany już na poziomie molekularnym. Oferowane przez nas badania pomogą wskazać, które ze zjawisk: nadwrażliwość pokarmowa, dysbioza jelitowa, stres oksydacyjny, czy predyspozycje genetyczne mogą stanowić kluczowy czynnik w powstawaniu stanu zapalnego. Naszym nadrzędnym celem jest szerzenie i zmiana świadomości o wpływie żywienia na organizm. Firma Cambridge Diagnostics (Polska) Sp. z o. o.  jest przedstawicielem Cambridge Nutritional Sciences Ltd., która należy do Omega Diagnostics Group PLC (Wielka Brytania), dostarczającej diagnostykę immuno-enzymatyczną ELISA do laboratoriów na całym świecie.  W Polsce diagnostyka „nietolerancji pokarmowej” zdecydowanie kojarzy się z Cambridge Diagnostics (Polska), która stale podnosi poziom wiedzy w tym zakresie.