Szkolenia

Jedną z misji firmy jest szerzenie wiedzy o wpływie spożywanej żywności na zdrowie człowieka oraz możliwościach jakie daje nowoczesna diagnostyka przy modelowaniu zaleceń diety przeciwzapalnej. Od wielu lat prowadzimy wieloetapowe szkolenia dla specjalistów branży medycznej z zakresu nadwrażliwości pokarmowej zależnej od IgG i współistniejących zjawisk. Podczas szkoleń przekazujemy aktualną wiedzę dotyczącą wykorzystania innowacyjnych narzędzi diagnostycznych przez nas oferowanych. Realizujemy regularne szkolenia w trybie otwartym oraz indywidualnie dla personelu placówek medycznych i uczelni. Dodatkowo kliniki oferujące naszą diagnostykę otrzymują wsparcie merytoryczne w postaci wykładów, webinarów i materiałów informacyjnych.

Terminy i zapisy na najbliższe szkolenia:

  • 27 stycznia 2018 r., Kraków
  • 17 lutego 2018 r., Warszawa
  • 17 marca 2018 r., Warszawa
  • 21 kwietnia 2018 r., Warszawa
  • 14 kwietnia 2018 r., Warszawa
  • 12 maja 2018 r., Warszawa
  • 26 maja 2018 r., Warszawa